Guide - installera dieselvärmare i båt

Här följer några råd och tips vid installation och val av värmare.

Välj rätt typ av värmare:

Ett luftburet värmesystem värmer snabbt upp din båt och tillför frisk luft om installationen utförs med intag av frisk luft utifrån. För snabbare uppvärmning kan luften även tas från boutrymmet men vi rekommenderar att ta luften som ska värma din båt utifrån. På så sätt säkerställer man också tillförsel av syre till ruffen.

Ett vattenburet system ger en jämn värme som kan liknas vid värmesystem i bostäder. Comforten blir hög men uppvärmningen långsammare. 

Värmaren skall aldrig monteras i boutrymmet. Se även till att du kan komma åt värmaren för framtida service. Värmaren får ej heller monteras i samma utrymme som en bensinmotor.

Alla typer av värmare förbrukar mycket ström vid start. För att säkerställa en pålitlig drift är det viktigt att undvika spänningsfall på grund av för klena kablar eller dåliga kontakter. Sträva alltid efter att få en så kort kabel som möjligt mellan värmare och batteri. Värmaren får aldrig kopplas över båtens huvudströmbrytare om en sådan finns. Värmaren får heller ej stängas av på annat sätt än med medföljande panel.

Med värmaren medföljer ett bränslerör för montage på båtens befintliga bränsletank. Vi rekommenderar att använda det istället för att koppla bränslet från båtmotorns bränsleslang. Detta för att undvika eventuella problem med luft i bränsleledningar.

Om det är svårt att montera rör i befintlig tank rekommenderar vi någon av våra externa bränsletankar.

En värmare består av rörliga delar och orsakar alltid en viss mängd vibrationer och ljud (även om Autoterms värmare är mycket vibrationsfria), därav bör värmarens montagebygel monteras mot ett fast skott som sitter väl fastsatt i båten så att vibrationer ej förs vidare i skrov eller inredning. 

Med våra marina kit följer en ljuddämpare och avgasslang. Vi rekommenderar att dessa byts ut mot någon av det ljuddämpare vi har i sortimentet. På detta sätt slipper man två skarvar som kan orsaka avgasläckage. Observera att avgasljuddämparen / avgasslangen för Autoterms värmare ej får överstiga 2 meters längd. Vid montaget måste man säkerställa att inga läckage finns vid någon skarv i avgassystemet. Vi rekommenderar här någon form av avgaspasta.

Avgasgenomföring och intag för förbränningsluft skall monteras på samma sida av båten. Detta för att undvika olika tryck av omgivande vind. Förbränningsluften kan även tas i stuvutrymme om det finns tillräcklig ventilation så värmaren får det syre som behövs för förbränningen. Väljer man detta alternativ är det mycket viktigt att säkerställa så inget kan täppa till insugsslangen.

Vid planering av utblås för varmluften är det viktigt att fundera över hur båtens planlösning ser ut och var ni önskar mer eller mindre värme. Att ha ett stängbart utblås på toalettutrymmet är ofta skönt och ger även möjlighet till torkning av blöta kläder. Tänk på att luften stiger och utblåsen därför bör monteras lågt för att få värme vid durken. Det måste alltid vara ett utblås som ej är stängbart i installationen

Alla luftslangar bör monteras med så vida böjar som möjligt för att inte bromsa luftflödet. Vi rekommenderar att isolera slangen med isolerstrumpa där den passerar utrymmen som ej ska värmas. På så sätt ökar värmeåtergivningen där ni vill ha den. Det är även bra att dra slangen i någon form av rör för att undvika skador där slangen går igen exempelvis stuvutrymmen.

Slutligen vill vi önska er lycka till med er nya värmare och ni är alltid välkomna med frågor.

Installationshjälp

Behöver du hjälp eller söker råd inför installation i din båt ? Vi är experter på installationer av värmesystem i båtar. Vi stöttar dig gärna med tips och råd. Kontakta oss nedan så hjälper vi dig!

Offertförfrågan installation